0

Ekonomik faaliyetlerin yönü ve yoğunluğunu grup davranışlarının belirlediğini, Sosyal konuların tek boyutlu olaylar olmadığını, disiplinler arasında işbirliği sağlanarak değerlendirilmeleri gerektiğini savunan ve fiyat sistemini reddeden akım. Kurumsal iktisat akımının teorisyenleri yaklaşımları bakımından ikiye ayrılmaktadırlar: 1- Daha çok negatif olan yaşlı grup; T. Veblen ve W.C. Mitchell. 2- Daha çok pozitif olan genç grup; W.H. Hamilton, R.G. Tugwell, G.C. Means, W.E. Atkins, S.H. Slichter ve A.B. Wolfe.[1]


[1] Ersoy, İktisadi Teoriler ve Düşüncelerin Gelişim Tarihi, s. 268.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar