0

Ücretlerin ve fiyatların piyasalara anında uyum sağladığı görüşünü reddeden ve talebi belirleyici etken olarak kabul eden makroekonomik teori. İngiliz İktisatçı John Maynard Keynes’in Büyük Buhran’dan çıkış için geliştirdiği ekonomik model.[1] Devletin ekonomiye müdahale etmesinin gerekli olduğunu ve devletin maliye politikası araçları ile kamu harcamalarını artırması gerektiğini ifade eden[2] Keynese göre parayı elde tutmaya teşvik edici kullanma güdüleri  milli gelirin düzeyine sıkı sıkıya bağlıdır.[3]


[1] N. Gregory Mankiw, “Real Business Cycles: A New Keynesian Perspective”, Journal of Economic Perspectives, vol. 3, no. 3, 1989, s. 80.

[2] Ömer Faruk Çolak, “Genel Teorinin 75. Yılında Keynes’in İktisadı Yine Gündemde”, İktisat ve Toplum Dergisi, c. 1, sy. 5, s. 28.

[3] Michael Stwart, Keynes Devrimi, (çev. Asım Baltacıgil), İstanbul: Minnetoğlu Yayınları, 1980, s. 85.

 K
Türkçe Tarih

Keykubadiye

Önceki yazı

Yorumlar