0

Herhangi bir suçtan dolayı bir kalenin hisarından dışarı çıkmamak üzere içinde oturmaya mahkum olan kimse.[1]


[1] Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s. 367.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar