0

İşlerin idaresine memur güvenilir adam, emin, vekil-i umûr. Osmanlı devlet teşkilatında XV. yüzyıldan itibaren bazı devlet görevlilerinin işlerini gören yardımcı (sadaret kethüdası, hanım sultan kethüdası, yeniçeri kethüdası gibi); sivil hayatta ise büyük konak ve çiftliklerin işlerini yöneten kişi.[1]


[1] Döndü Düşünmez, “Tanzimat Devrinde Kapı Kethüdalığı Müessesesi Hakkında Temel Bilgiler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 28, 2010, ss. 377-378.

 K
Türkçe Tarih

Kervansaray

Önceki yazı

Keykubadiye

Sonraki yazı

Yorumlar