0

Memluklülerde Şam Naibi. [1]


[1] Güller Nuhoğlu, “Gaznelilerde Devlet Teşkilâtı”, Türkler, c. V, İstanbul: Yeni Türkiye Yayınları, s. 296.

 K
Türkçe Tarih

Kafes Usulü

Önceki yazı

Yorumlar