0

Deniz ile ilgili konularda doğrudan yetkili ve sorumlu Osmanlı Deniz Kuvvetleri komutanı, Osmanlı tersanelerinin amiri. Kökenleri I. Bayezid dönemine dayanan kaptan-ı deryalık  makamı beylikten imparatorluğa geçiş evresinde sancak beyi statüsünde Gelibolu sancak beyine verilirdi. Barbaros Hızır Hayreddin Paşa’nın Osmanlı İmparatorluğuna katılmasıyla birlikte kaptanı deryaların rütbesi beylerbeyliğine yükselmiştir. Kaptan-ı deryalık 1867 yılına kadar devam etmiş bu tarihen itibaren Bahriye Nezareti oluşturularak kaptanı deryalık donanma komutanı durumuna getirilmiştir.[1]


[1] Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, ss. 80-81.

 K
Türkçe Tarih

Kapitülasyon

Önceki yazı

Kara Hakimiyet Teorisi

Sonraki yazı

Yorumlar