0

Osmanlı donanmasında çektiri tipi -yelkenli lakin kürekle de yol alan- gemilerin en büyüğü. Kalyonların yaygınlaşmasından evvel Osmanlı donanmasının esasını teşkil eden yirmi beş oturaklı ve kırk dokuz kürekli, her küreği dört beş kişi tarafından çekilen uzun ve ensiz gemiler. Boyları 185-168, genişlikleri 21-22 kadem olan kadırgalar, su seviyesine yakın alçaklıkta, son derece seri, manevra kabiliyetleri ve fırtınaya tahammül dereceleri yüksek gemilerdi.[1]


[1] Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s. 364.

 K
Türkçe Tarih

Kadrocular

Sonraki yazı

Yorumlar