0

Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılması talebiyle, Kabakçı Mustafa önderliğinde İstanbul’da çıkan ve III. Selim’in tahtan indirilmesine -daha sonra Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın harekatı üzerine öldürülmesine- yol açan 1807 tarihli yeniçeri isyanı.[1]


[1] Burhan Satır, “Kabakçı Mustafa İsyânı ve Yenileşme Hareketlerine Etkileri“, (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Sakarya 2006, ss. 37-94.

 K
Türkçe Tarih

Jülyen Takvim

Önceki yazı

Yorumlar