0

Bireylerin davranışlarını kendi içlerinde (ulus, kabile, aile, vb.) grup içi normlar çerçevesinde geliştirmesi, ortak bir yol seçilmesi,[1] grup kazanımlarının bireysel kazanımlardan önce gelmesi.[2]


[1] Judson Mills-Margaret S. Clark, “Interpersonal Attraction In Exchange And Communal Relationships”, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 37, 1979, ss. 12-14.

[2] Simon Sing Kwong Lam vd., “Participative Decision Making And Employee Performance İn Diffierent Cultures: The Moderating Effects Of Allocentrism / İdiocentrism And Efficacy”, Academyh of Management Journal , vol. 45, 2002, ss. 905-906.

 K
Türkçe Tarih

Koalisyon

Önceki yazı

Yorumlar