0

Osmanlı İmparatorluğunda sancakların altında yer alan yerleşim birimi. 1842 de Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye kararı ile mülki idare birimi haline gelen ve klasik dönemde subaşlarının kontrolünde olan kazaların idaresine, 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesinden sonra kaymakamlar atanmaya başlanmıştır.[1]


[1] Mehmet Boztepe,”Osmanlı Devleti’nin Taşra Yönetimini Şekillendiren Merkeziyetçilik Yaklaşımı ve Günümüze Etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 36, Nisan 2013,ss. 6-7.

 K
Türkçe Tarih

Kast Sistemi

Önceki yazı

Yorumlar