0

17 Nisan 1940 tarihinde yürürlüğe giren 3803 sayılı kanun. Nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan köylerde yaşayan halkı cumhuriyet rejimine adapte etmek, köylerdeki öğretmen sorununu çözmek, okuma-yazma oranını yükseltmek ve eğitim yoluyla toplumun refah seviyesini yükseltmek amacıyla[1] tarım işlerine elverişli toprağı bulunan yerlerde açılan ortaöğretim kurumu. [2]


[1] İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019, s. 522.

[2] Ayça Turan, “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Akpınar Köy Enstitüsünün Yeri ve Önemi“, (Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Samsun 2009, s. 75.

 K
Türkçe Tarih

Kooperatif

Önceki yazı

Kredi Politikası

Sonraki yazı

Yorumlar