0

Kalıtsal nitelikte olan bir grup, ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağı doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan’da görülen toplumsal sınıfların her biri.[1] Kastlar, biyolojik ya da genetik anlamda, farklı ırklar değil, Marksist anlamda sınıf bilincinin olduğu ama belli bir inanca ve anlayışa dayanan gruplardır. Aynı ırktan, dinden, coğrafyadan olabilirler. Fakat bazıları temiz, bazıları ise dinen ve madden kirli sayılırlar. Hindu dininde, kir ve pislik kaçınılacak ve sakınılacak şeylerin başında gelir. Dinsel gelenek ve göreneklere göre, bazı insanların ve ailelerin, bazı işlerin ve bu işleri yapanların kirli ve pis olduğuna inanılır. Her kast, bir işbölümüyle yani bir meslek ya da sanat adıyla anılır.[2] Kast piramidi sırayla Brahman (din adamları), Kshatriya (askerler), Vaişya (tüccarlar), Şudra’dan (işçiler) oluşur. Kast dışı tutulanlar ise Parya (dokunulması yasak olanlar) olarak adlandırılır.[3]


[1] Esra Büyükbahçeci, “Hint’te Kast Sisteminin İlk İzleri ve Hint Edebiyatındaki Yeri”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, c. 56, sy. 2, 2016, s. 240.

[2] Mustafa Orçan, “Max Weber’den Önce Ebu’r-Rayhan Muahmmed B. Ahmed El-Bîrûnî’de Kast Sistemi”,  Uluslararası Orta Asya Alimlerinin Dünya Bilimine Katkısı Sempozyumu, (18-19 Ekim 2019), (ed. Abdiraşit Babataev-Nurdin Useev), Manas Üniversitesi Yayınları 2019, ss. 157-158.

[3] Büyükbahçeci, “Hint’te Kast Sisteminin İlk İzleri ve Hint Edebiyatındaki Yeri”, s. 240.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar