0

Arapçada kaza kökünden ism‐i fail. Kişiler arasında çözüm bekleyen hukuki olay ve davaları İslami hükümlere göre karara bağlamak üzere tayin edilen görevli, Osmanlı İmparatorluğunda adliye teşkilatının temel unsuru.[1]


[1] Abdülkadir Erçin, “Osmanlı Devleti’nde Kadı ve Şer’i Mahkemeler”, Bartın Üniversitesi Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E – Dergisi, c. 2, sy. 1, Yaz 2015, s. 16.

 K
Türkçe Tarih

Kaçakçılık

Önceki yazı

Yorumlar