0

İç politikada devletçiliği, dış politikata ise merkez çevre kuramını öneren ve fikirlerini 1932–1934 yılları arasında 36 sayı olarak yayınlanan aylık fikir dergilsi Kadro’da savunan elitist akım.[1]  Türkiye’de aydınlar arasındaki bir grubun iktidarı etkileme çabası,[2] Marksizmin, milliyetçilik ve korporatizm ile yüzeysel bir biçimde derlenmiş karması.[3] Kadro’nun ideologu Şevket Süreyya Aydemir, imtiyaz sahibi Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yayın müdürü Vedat Nedim Tör’dür. İsmail Hüsrev Tökin ve Burhan Asaf Belge de kurucu yazarlar arasındadır.[4]  Derginin kurucu kadrosunun siyasal geçmişine bakıldığında, Yakup Kadri hariç hemen hepsinin Marksizm ile bağı olduğu görülmektedir.[5]


[1] Naci Bostancı, Kadrocular ve Sosyo-Ekonomik Görüşleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990, ss. 10-11. Murat Kazancı, “Özgün ve Yerli Bir Hareket Olarak Kadro ve İdeolojisi”, Tarih Okulu, sy. 3, İlkbahar 2009, ss. 42 – 43.

[2] İlhan Tekeli-Selim İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü – Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003, s. 504.

[3] Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010, s. 69.

[4] Fatih Demirci, ” Kadro Hareketi ve Kadrocular”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 15, Ağustos 2006, s. 36. ;

[5] Mürüvvet Akar,  “Kadro: Bir Sınıftan Kaçış Teorisi”, Çalışma ve Toplum, sy. 48, 2016, s. 231.

 K
Türkçe Tarih

Kafes Usulü

Sonraki yazı

Yorumlar