0

1. Abdülhamid döneminde istihbarat sağlamak maksadıyla tesis edilen ve günümüzdeki Milli İstihbarat Teşkilatı’nın atası olan kurum. [1]


[1] Eray Göç, “Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 2, 2013, s. 89.

 H
Türkçe Tarih

Yorumlar