0

Kültepe’de bulunan hukuk ilişkilerinin yazılı olduğu tabletler,[1] yasalar derlemesi,[2] iki yüz maddeden oluşan kanunlar vaazı.[3]“Eğer bir adam ve eğer bir üzüm bağı” şeklinde başlayan iki seri halindeki tabletlerde medeni hukuk ve ceza hukukuyla ilgili maddeler eksiktir, sosyoekonomik durumu aydınlatıcı maddeler yoktur. Hitit kanunları, Hammurabi Kanunları gibi bir devlet yasası değildir; Eski Hitit Döneminde bir kralın devlet bünyesinde kullanmak üzere topladığı bir takım kaidelerden ibarettir, her özel cürüm veya yasak kendi başına bir maddeyi gerektirir.[4]


[1] Kürşat Koçak, “Koloni Çağında Hukuk”, Nevşehir Barosu Dergisi, sy. 1, Mart 2014, s. 170.

[2]Gülgüney Masalcı Şahin, “Hitit Yasalarında Kadının Yeri”,  Bartın Üniversitesi Çeşmi Cihan:  Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları e-Dergisi, c. 4, sy. 2, Kış 2017, s. 134.

[3] Sedat Alp, “Hitit Kanunları Hakkında”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, c. V, sy. 5, 1947, ss. 466-480.

[4] Ahmet Ünal, Hititler Devrinde Anadolu, c. I, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat yayınları, 2002, s. 4.

 H
Türkçe Tarih

Hisse Senedi

Önceki yazı

Hiyeroglif

Sonraki yazı

Yorumlar