0

Mekke’den Medine’ye gerçekleştirilen hicret hadisesinin başlangıç kabul edildiği, ay yılını esas alan takvim.  Hicretten 17 yıl sonra Ömer döneminde kullanılmaya başlanan Hicri sistem,[1] Mekki Kameri-Şemsi takvimin doğrudan halefidir.[2]


[1] Belgin Tezcan Aksu, “Sekizinci Yüzyıldan Günümüze Takvimlerimiz”, Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy. 1, 2018, s. 389.

[2] Muhammed Hamidullah, “Hicri Takvim ve Tarihi Arkaplanı”, (çev. Kasım Şulul), Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, c. 9, sy. 9, 2000, s. 1.

 H
Türkçe Tarih

Hilfu’l-Fudul

Sonraki yazı

Yorumlar