0

Osmanlı ülkesinin sınırları dâhilinde vakıf ve mülk statüsündeki toprakların; mezra, mahalle, köy, nahiye, kaza, sancak ve eyalet gibi idari birimlerin ve Osmanlı İmparatorluğu ile diğer devletlerin sınırlarını belirlemek için tutulan kayıtlar.[1]


[1]Mustafa Alkan, “Osmanlı Devleti’nde Hudûdnâmelerin Kaynak Değeri Üzerine Bir Araştırma”, Akademik Bakış Dergisi, c. 11, sy. 23, 2018, s. 100.

 H
Türkçe Tarih

Hristiyanlık

Önceki yazı

Hukuk Devleti

Sonraki yazı

Yorumlar