0

Demirden farklı ağırlıklarda ve büyüklüklerde yapılan, içine patlayıcı madde doldurulan yuvarlak bir çeşit mermi. El ile atılanlara humbara-i dest, havan ile atılanlara humbara-i kebir denilmektedir. Bu mermiyi kullanan nefere humbaracı, bağlı olduğu ocağa da Humbaracı Ocağı adı verilmektedir.[1]


[1] Hamiyet Sezer Feyzioğlu, “III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda Yapılan Düzenlemeler”, Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 35, sy. 60, 2016,

 H
Türkçe Tarih

Hulafa-i Raşidin Devri

Önceki yazı

Yorumlar