0

MÖ 1728-1686 tarihleri arasında hüküm süren Babil kralı Hammurabi’nin iki yüz seksen iki maddeden oluşan ve memleket işlerini bütün teferruatıyla ele alan yazılı hukuk metinleri, tadil ve reformlar sonucunda Mezapotomya’da hukuk kurallarının yeniden belirlenmesi.[1]


[1]Mebrure Tosun, “Hammurabi’nin Toprak Kanunları”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, c. 21, sy. 3, 1963, ss. 128-130.

 H
Türkçe Tarih

Halkçılık

Önceki yazı

Yorumlar