0

Sınıfsal egemenlik ilişkilerinin yeniden üretimi ve toplumsal biçimi,[1] yönetici sınıfın çıkarlarının ideal biçimde, evrensel çıkarlar olarak temsil edilmesi.[2]


[1] Baran Dural, “Antonio Gramsci ve Hegemonya”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11, sy. 39, Kış 2012, s. 312.

[2] Asiye Aka, “Antonio Gramsci ve Hegemonik Okul”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 12, sy. 21, Haziran 2009, s. 330.

 H
Türkçe Tarih

Hazine-i Amire

Önceki yazı

Heptanrıcılık (Panteizm)

Sonraki yazı

Yorumlar