0

Dini ve siyasi konularda aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan ve İslam’ın ilk asrında gerçekleşen Hakem Olayı ile müslüman toplumun gündemine yeni bir takım sorular getiren siyasi fırka.[1]


[1] Halil İbrahim Bulut, “Dini Şiddetin Fikri Arka Planı Olarak Haricilik ve Günümüze Yansımaları”, Usul, c. 9, 2009, s. 41. ; Harun Yıldız, “Harici Düşüncesinin Gelişimi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 11, 1999, s. 257.

 H
Türkçe Tarih

Harp Meclisi

Sonraki yazı

Yorumlar