0

Genel anlamıyla İsa’nın yandaşları, çarmıhtan sonra dirilmesine şahit olanlar, Kutsal Ruh’un gücü ile özel bir mertebeye ulaşmış olanlar, özel anlamıyla da İsa tarafından seçilmiş, İsa’ya misyonu döneminde kendisine yardımcı olan ve çarmıh sonrasında öncelikle Kudüs merkezli ilk Hıristiyan cemaatinin büyümesini sağlayan on iki kişilik grup.[1]


[1] Muammer Ulutürk, “Katolik Hıristiyanlığına Göre İsa’nın Halefi ve İlk Papa Havari Simun Petrus”, Marife, sy. 1, Bahar 2006, s. 145.

 H
Türkçe Tarih

Hava Sahası

Önceki yazı

Hayat Alanı

Sonraki yazı

Yorumlar