0

Allah tarafından ifade buyurulmuş bazı hususların Hz. Peygamber tarafından mücmelin tafsili, mutlakın takyidi ve umumun tahsisi.[1] Hadisin kısmen de olsa reelle örtüşmesi, onun olgusal değerini ön plana çıkarır.[2]


[1] Abdurrahman Ece, “Hadislerin Hadislerle Anlaşılması”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 17, sy. 34, 2018/2, s. 163.

[2] Süleyman Doğanay, “Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlîlinin Tarihî Boyutu”, Hadis Tetkikleri Dergisi, V/1, 2007, s. 68.

 H
Türkçe Tarih

Hadariye Defterleri

Önceki yazı

Hafiye Teşkilatı

Sonraki yazı

Yorumlar