0

İslam Devleti tarafından fethedilen ancak yönetimi gayrimüslimlere bırakılan topraklardan alınan vergi. Oranı 1/2’den 1/10’a kadar değişebilen haraç, her yıl haraci araziden dönüm başına maktu belli bir miktar olarak alınan harac-ı muvazzafa ve her yıl elde edilen ürün üzerinden belli bir oran ile tahsil edilen harac-ı mukaseme olmak üzere iki kısımdır.[1]


[1] Yılmaz Yurtseven, “Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Vergi Adaleti”, I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri, (21-22 Aralik 2012), (ed. Fethi Gedikli), İstanbul 2012, s. 155.

 H
Türkçe Tarih

Hareket-i Cevheri

Sonraki yazı

Yorumlar