0

Anonim şirketler tarafından çıkarılan ve yatırımcıya sermaye payını temsilen ortaklık hakkı ve mali haklar verilmesini sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki sermaye piyasası araçları.[1]


[1] Hamdi Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, İstanbul: y.y., 1992, s. 33.

 H
Türkçe Tarih

Hisse Senedi Piyasası

Önceki yazı

Hitit Kanunları

Sonraki yazı

Yorumlar