0

Gerek ticari gerekse dini bir merkez olan Mekke’ye gelen yabancıların uğradıkları haksızlıkları bertaraf etmek, haksızlıkları ve zulmü önlemek amacıyla bazı Arap kabileleri arasında Hz. Peygamber’in de iştirakiyle yapılan bir sözleşme.[1]


[1] Nesim Sönmez, “Hılfu’l-Fudûl Teşkilatı”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 41, 2014, s. 400.

 H
Türkçe Tarih

Hicri Takvim

Önceki yazı

Himayecilik

Sonraki yazı

Yorumlar