0

Dört halife devri. 632 ile 661 yılları arasında İslam devletine -sırasıyla- Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin başkanlık etmesi.[1]


[1] Mustafa Fayda, Hulefâ-yı Râşidîn Devri, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2014, ss. 3-27.

 H
Türkçe Tarih

Hukuk Devleti

Önceki yazı

Yorumlar