0

Klasik dönem Osmanlı’da Avrupa tüccarı statüsünde dış ticaret yapan müslüman tüccarlar.[1]Baltalimanı Muahedesi’nin batılı müteşebbislere sunduğu haklar neticesinde Hayriye Tüccarlarının teşebbüs sahaları oldukça daralmış, zamanla serbest Osmanlı pazarında Avrupalı müteşebbislerle rekabet edemez hale gelmişlerdir.[2]


[1]Mübahat S. Kütükoğlu, “Hayriye Tüccarı”, DİA, c. 17, İstanbul: TDV, 1997, s. 64. ;

[2] Koç, “Atatürk Döneminde Müteşebbis Sınıfın Geliştirilmesine Yönelik Tasarruflar“, s. 11.

 H
Türkçe Tarih

Hayat Alanı

Önceki yazı

Hazine-i Amire

Sonraki yazı

Yorumlar