0

Gelirleri hükümdara ait olan arazi.[1]


[1] Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1985, s. 173.

 H
Türkçe Tarih

Harp Meclisi

Önceki yazı

Hatt-ı Hümayun

Sonraki yazı

Yorumlar