0

İnsandaki temel özelliklerin geliştirilmesini amaç edinen zihnî ve felsefi akım,[1] insanın fert olarak hiçbir kayda bağlı olmaksızın yetişmesi kaydını güden cereyanın ifadesi.[2]


[1] Muhsin Kadıoğlu, “Hümanizm”, Sosyoloji Konferansları, sy. 157, 2011, s. 157.

[2] Şükrü Akkaya, “Hümanizm’in Çıkışı ve Yayılışı”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, c. 5, sy. 2, 1947, s. 199.

 H
Türkçe Tarih

Hükumet Darbesi

Önceki yazı

Hünkar İskelesi Muahedesi

Sonraki yazı

Yorumlar