0

İçsel faktörlerin dışında genel ekonomi ve finans piyasası, siyasi beklentiler gibi birçok dışsal faktörden etkilenen, genel ekonominin ve sermaye piyasasının alt sistemlerinden birisi.[1]


[1] Münevver Turanlı vd., “Seçim Tartışmalarının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 2002/12, s. 2.

 H
Türkçe Tarih

Himayecilik

Önceki yazı

Hisse Senedi

Sonraki yazı

Yorumlar