0

Savaş dönemlerinde yaşanan bütçe açığını kapatmak amacıyla toplanan imdad-ı hadariye ve imdad-ı seferiye adındaki örfi vergilerin kaydedildiği defterler.[1]


[1]Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, 1992, s. 69.

 H
Türkçe Tarih

Haçlı Seferleri

Önceki yazı

Yorumlar