0

Birinin yerine geçen kimse, Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamı ve şeriatın koruyucusu, dini ve siyasi bir kurum.[1]


[1] Numan Durak Aksoy, “Tarihsel Bakımdan Halifelik – Ortaya Çıkışı, Geçirdiği Aşamalar”, Hikmet Yurdu, sy. 3, Ocak-Haziran 2009, ss. 215-216.

 H
Türkçe Tarih

Halkçılık

Sonraki yazı

Yorumlar