0

Devlet iktidarının, genellikle silahlı kuvvetler tarafından şiddet yoluyla, demokratik ve anayasal olmayan bir çerçevede bir anda ele geçirilmesi. Hükûmet darbesinin başarılı örnekleri arasında 1967’de Yunanistan, 1973’te Şili ve 1980’de Türkiye’deki hareketler sayılabilir.[1]


[1] Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, (çev. Osman Akınhay-Derya Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999, s. 309.

 H
Türkçe Tarih

Hüccet-i Şeriyye

Önceki yazı

Hümanizm

Sonraki yazı

Yorumlar