0

Yunanca kutsal yazıt. Eski Çağda kullanılan şematik alfabe, iletişim aracı.[1]


[1] M. Naci Kayaoğlu-Ayşe Çetinoğlu, “Mısır Hiyerogliflerini Çözüme Götüren Dilbilim Anahtarları”, Karadeniz, sy. 17, 2009, s. 40. ; Gümüşhan, “Yazının Tarihsel Gelişimi ve Bu Süreçte Yazının Çeşitli Yüzeylere Uygulanabilirliği”, s. 1128.

 H
Türkçe Tarih

Hitit Kanunları

Önceki yazı

Hristiyanlık

Sonraki yazı

Yorumlar