0

Papaların telkinleri neticesinde 1096-1293 yılları arasında Batı Avrupa’dan toplanan silahlı güçlerin Filistin üzerine yönlendirilme süreci, Türk ve İslam ülkelerini hedef alan siyasi ve askeri organizasyonlar.[1]


[1] Salim Koca, “Haçlı Seferleri Sebep ve Sonuçları Bakımından Nasıl Değerlendirilebilir?”, Akademik Bakış, c. 10, sy. 20, Yaz 2017, s. 16. ; Işın Demirkent, “Haçlı Seferleri ve Türkler”, Türkler, c. VI, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları,  2002, s. 651.

 H
Türkçe Tarih

Güller Savaşı veya Çifte Gül Savaşı

Önceki yazı

Hadariye Defterleri

Sonraki yazı

Yorumlar