0

Batı Hunlarından itibaren kullanılan ve İslamiyetin kabulünden sonra da devam eden devlet reisi unvanlarından.[1]


[1]Zehra Odabaşı, “Türk Devletlerinde Kullanılan İdari Ünvanlar”, Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy. 9, Ekim 2019, ss. 169-170. ; Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, s. 26.

 H
Türkçe Tarih

Hammurabi Kanunları

Önceki yazı

Yorumlar