0

Osmanlı İmparatorluğunda XVIII. yüzyılın son çeyreğine kadar devlet gelirlerinin toplandığı ve masrafların yapıldığı, Maliye Hazinesi, Divan-ı Hümayun Hazinesi, Birun Hazinesi, Taşra Hazinesi gibi adlarla anılan hazine. Hazine-i Amire’den çıkacak para nereye ödenecekse, defterdarın imzasıyla sadrazama arz olunur ve sadrazam tarafından mutlaka pençe adı verilen buyruldu yazılırdı. Akabinde sadrazam tarafından sahh işareti konulur ve sergi halifesi olan veznedar tarafından para ödenirdi. Bu işlemlerden birinin eksikliği halinde ödeme gerçekleşmezdi.[1]


[1] Yılmaz Yurtseven, “Klasik Dönem Osmanlı Maliye Teşkilatı ve Sistemi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10, sy. 3-4, 2002, ss. 114-115.

 H
Türkçe Tarih

Hayriye Tüccarları

Önceki yazı

Hegemonya

Sonraki yazı

Yorumlar