0

XIX. yüzyılda devlet kuramının ve siyasi alanın temel öğelerinden biri haline gelen ilke, modern devletin hukuk aracılığıyla sınırlandırılması.[1]


[1] Berke Özenç, Hukuk Devleti, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014, s. 16.

 H
Türkçe Tarih

Hududname

Önceki yazı

Hulafa-i Raşidin Devri

Sonraki yazı

Yorumlar