0

1455-1485 yılları arasında İngiltere’de yaşanan kargaşa ve kaos dönemi, York ve Lancaster Hanedanı arasında yaşanan savaşlar dizisi. Söz konusu savaşların Güller Savaşı olarak adlandırılması, hanedanların armaları ile ilgili bir durumdur. York Hanedanı’nın armasının üzerinde beyaz gül varken, Lancaster Hanedanı’nda ise kırmızı gül bulunmaktadır. Mowat’a göre İngiltere’nin Ortaçağ ve Modern tarihi Güller Savaşları ile birbirinden ayrılır. Bu sorunlu süre sonunda yeni bir İngiltere ortaya çıkmıştır. Güller Savaşı sonucunda Tudor hanedanı ortaya çıkmıştır.[1]


[1] İbrahim Çağrı Erkul, “Britanya İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Tudor Hanedanı’nın Etkisi”, International Journal Of Eurasia Social Sciences, c. 7, sy. 23, Haziran 2016, s. 155.; Tarık Tolga Gümüş,”Onbeşinci Yüzyıl İngiltere Tarihi: Lancaster Rejiminin Sona Erişi, York Dönemi Ve Tudor Hanedanlığının Başlangıcı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 12, sy. 6, 2019, s. 322.

 G
Türkçe Tarih

Gülhane Hatt-ı Hümayunu

Önceki yazı

Haçlı Seferleri

Sonraki yazı

Yorumlar