0

Bir milletin belli bir toprak parçası üzerinde politik bir örgütlenme sonucu ortaya çıkan kişiliği. Hukuki bir varlık olarak devlet örgütlenmesi dört ögeden oluşur: topluluk (millet), ülke, devlet kudreti (egemenlik) ve politik örgütlenme.[1]


[1] Taneri, Türk Devlet Geleneği, ss. 25-26.

 D
Türkçe Tarih

Devalüasyon

Önceki yazı

Devletçilik

Sonraki yazı

Yorumlar