0

İnşasına I. Abdülmecid dönemi, 1843 yılında başlanılan ve 1855 yılında tamamlanan, inşaat masraflarının Hazine-i Hassa Nezareti tarafından üstlenildiği tarihi Osmanlı sarayı. Dolmabahçe Sarayının teknik ve mimari organizasyonunda Ohannes Serveryan, Karabet Balyan ve daha sonraları Nikogos Balyan yer almış, ayrıca sarayın mimari kurgu ve tasarımına William Smith katkı vermiştir.[1]


[1] Tuncay Cengiz Göncü, “Dolmabahçe Sarayı’nın İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilat“, (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 2015, ss. 23-27.

 D
Türkçe Tarih

Dolaylı ve Dolaysız Vergiler

Önceki yazı

Domino Teorisi veya Etkisi

Sonraki yazı

Yorumlar