0

Devletin derin bir şekilde güçsüzleştiği ve özellikle de bireyleri koruma konusunda tamamen yetersiz kaldığı bir dönemde ortaya çıkan toprak malikliği üzerine dayalı bir yönetim biçimi.[1]


[1] Pınar Ülgen, “Ortaçağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış”, Mukaddime, sy. 1, 2010, ss. 3-4.

 D
Türkçe Tarih

Derbent Teşkilatı

Önceki yazı

Yorumlar