0

Sabit döviz kuru sistemlerinde devlet tarafından resmi döviz fiyatlarının (kurunun) yükseltilmesi, bir ülke milli parasının dış değerinin düşürülmesi. Sebep ve sonuçları itibariyle psikolojik, sosyal, ekonomik ve politik faktörlerinin tahlil edilmesi gerekilen devalüasyon, bir para sistemi değil, ekonomik operasyondur ve çok çeşitli yönleriyle kompleks bir problemdir.[1]


[1] Esat Çelebi, “Türkiye’de Devalüasyon Uygulamaları (1923-2000)”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, c. 2, sy. 1, 2001, s. 56.

 D
Türkçe Tarih

Yorumlar