0

Halkın veya çoğunluğun egemenliği, gücü ve iktidarı elinde bulunduran halk. [1] Kavram seçili bir grubu değil, kentte yaşayan yığınlar, kalabalıklar ve bunun yanında, yoksulları da kapsar. Sıradan insanlar, alt tabaka ve din adamlarına karşılık gelen “demos” ile güç ve egemenlik olarak açıklanan “kratos” kelimelerinin birleşimidir. Aristoteles demokrasiyi birikmiş bir zenginliğe sahip olmayan varlıksızların yönetime sahip olması şeklinde açıklamaktadır.[2]


[1] -Bihter Dinçkol, “Atina Demokrasisinden Roma Cumhuriyetine – Demos’tan “Populus Romanus’a”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 23, 2017, s. 753.

[2] – Aslıhan Akkoç, “Yunan Demokrasisinin Kavramsal Yönü ve Toplumsal Arka Planı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 16, sy. 1, 2014, s. 32.

 

 D
Türkçe Tarih

Defterdar

Önceki yazı

Denge Politikası

Sonraki yazı

Yorumlar