0

1. Uluslararası ilişkilerin müzakereler yoluyla yürütülmesi, bu ilişkilerin büyükelçi ve elçilerle icrası ve yürütülmesi yöntemi, işi ve sanatı. 2. Genellikle egemen devletler arasında müzakere edilmiş uzlaşma prosedür ve süreçlerinin tamamı. 3. Uluslararası ilişkilerin barışçıl yol ve araçlarla yürütülmesi. 4. Dış politikanın gerçekleştirilmesine yönelik araçların, yöntemlerin ve diğer pratik önlemlerin tümü. 5. Bir hükümet faaliyeti olarak politika yapımı ve yorumu sürecinin tamamı. Bütün bu tanımlar ışığında söylenebilir ki, diplomasi ülkelerin dış politikalarını yürütürken kullandıkları araçların toplamıdır. Diplomasinin temel amacı, ülkelerin dış politikalarını amaçlarına uygun olarak hukuki yolları, propaganda faaliyetlerini ya da güç uygulama yöntemlerini kullanmaksızın gerçekleştirmeye çalışmalarıdır. Kavram Jönsson tarafından uluslararası ilişkilerin mutfağı olarak nitelenmiştir.[1]


[1] Nazlı Ceren Akçay, “Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Kültürel Diplomasi ve Fransa’nın Afrika Ülkelerine Yönelik Uluslararası Öğrenci Programları Örneği“, (Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı), Ankara 2014, ss. 4-5.

 D
Türkçe Tarih

Dinden Dönme (İrtidat)

Önceki yazı

Yorumlar