0

Devletlerarasında yaşanan çatışmalardan istifade edilmesi, XIX. yüzyıl itibariyle mevcudiyetini korumak isteyen Osmanlı İmparatorluğunun temel dış politikası.[1]


[1] – Nuri Yazıcı, “Batılı Büyük Güçlerin Osmanlı İmparatorluğu ile Münasebetlerinde -Çifte Standart” Meselesi-“, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sy. Özel-2, 2017, s. 5.

 D
Türkçe Tarih

Demokrasi

Önceki yazı

Deniz Hakimiyeti Teorisi

Sonraki yazı

Yorumlar