0

Müslümanların idare ve hâkimiyetleri altındaki yer. Şafiilere göre darülislam üç kısımdır. 1- Müslümanların meskûn bulundukları yerler. 2- Müslümanların feth edip gayrimüslim ahalisini cizye karşılığında iskan ettikleri yerler. Bu yerlerin mülkiyetinin İslam devletine veya sulh ile gayrimüslim ahaliye bırakılmış olması fark etmez. 3- Başlangıçta Müslümanların meskun bulundukları, fakat daha sonra gayrimüslimlerin hâkimiyeti altına geçen yerler.[1]


[1] -Özel, Dârülislâm- Dârülharb İslam Hukukunda Ülke Kavramı, ss. 81-82.

 

 D
Türkçe Tarih

Darülharp

Önceki yazı

Darülmülk

Sonraki yazı

Yorumlar