0

Fiyatların yükselmesinin veyahut maliyetin altına düşmesinin sebep olduğu gelir kaybından kurtulmak amacıyla bir malın çeşitli yollardan imha edilmesi.[1]


[1] Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Güzem, 1999, s. 97.

 D
Türkçe Tarih

Darphane-i Amire

Sonraki yazı

Yorumlar